Vad är mp3?

Vad är mp3?

Det hela är fråga om digital hantering av ljud och mp3 som är en del av MPEG-1 och är ett sätt att digitalt  komprimera en […]